Nieuws & actua

Onthaalgezinnen van OCMW Gavere krijgen eigen logo

Op donderdag 12 oktober, Dag van de Onthaalouder, trakteert het OCMW Gavere haar onthaalgezinnen op niets minder dan een eigen logo. Elk onthaalgezin krijgt een uithangbord om aan de muur te hangen of voor het raam te plaatsen, zodat ouders nog makkelijker de weg naar de opvang vinden. Het OCMW Gav ...

»» meer lezen

Erkenning succesvolle samenwerking OCMW-Gemeente Gavere

Het OCMW van Gavere werd als voorbeeld aangehaald bij de publicatie van dit boek. Deze uitgave moet  de gemeentebesturen helpen de samenwerking tussen OCMW en gemeentes te optimaliseren. Een mooie erkenning voor onze succesvolle transformatie. Op naar een slankere en efficiëntere overhei ...

»» meer lezen

Laat je horen en stem op project Gavere voor de gouden kinderschoen

Op de site van het woonzorgcentrum organiseert de dienst voor onthaalouders van OCMW Gavere een groepsopvang. In 2016 werd immers een tekort vastgesteld aan opvangplaatsen in Gavere. Als organisator merkte het lokaal bestuur bovendien dat het aantal kandidaat onthaalouders d ...

»» meer lezen

Knappe resultaten MinderMobielenCentrale 2016

Met de start van het nieuwe jaar een korte reflectie over de opmerkelijk mooie prestaties van onze dienst Minder Mobielen Centrale in 2016. Deze dienst bestaat uit drie chauffeurs, die deze ritten uitvoeren als vrijwilliger. Per afgelegde kilometer krijgen ze een vergoeding volgens de norman van Ta ...

»» meer lezen

Rotary Club Gavere schenkt 1000 euro aan OCMW

De Rotary Club van Gavere doet opnieuw een mooie schenking aan het OCMW van Gavere. Dit is een bewijs dat deze club zich engageert en zich volop inzet voor de noodlijdenden in onze samenleving. De schenking bedraagt 1000 euro. Met dit geld zullen er voedselbonnen aangekocht worden ter waarde van 20 ...

»» meer lezen

Sinterklaasshows in Gavere opnieuw groot succes

Naar jaarlijkse traditie organiseerde vorige week de Jeugddienst van Gavere een grote Sinterklaasshow. Wegens het grote succes worden er telkens 2 shows georganiseerd op dezelfde dag. De blijde intrede van de Sint op de Markt van Gavere gebeurde met een mooie koets. Erna werd de show in het bijzijn ...

»» meer lezen

Lancering jeugdgids "Jong in Gavere"

De gemeente Gavere lanceert voor de eerste maal de jeugdgids "Jong in Gavere". Met deze beknopte gids worden de Gaverse jongeren wegwijs gemaakt in hun eigen gemeente. Deze gids bevat een heleboel zaken zoals: beknopt overzicht jeugdbeleid Gavere de jeugddienst Hoe een activiteit te organiser ...

»» meer lezen

Mogelijkheid tot hoger bod oud OCMW-gebouw

Er is voor het gebouw een bedrag geboden van € 849.900. Eenieder kan tot en met vrijdag 4 november 2016 een hoger bod uitbrengen. Het hoger bod moet minstens € 6.200 bedragen. Het bod kan onder gesloten omslag ingediend worden bij de OCMW-voorzitter, Markt 1 te 9890 Gavere. U vermeldt op ...

»» meer lezen

Dag van de onthaalouder !

Op woensdag 12 oktober was het de dag van de onthaalouder. Voor deze speciale dag ging Het Laatste Nieuws op bezoek bij de onthaalouders Nadine, Magda en Ineke. 3 generaties onder één dak! Nadine Vande Velde, dochter Magda en kleindochter Ineke stonden gisteren in de schijnwerpers op ...

»» meer lezen

Fantastische zomer met speelpleinwerking Hupsaflup!

Het was alweer een fantastische zomer! Onze monitoren gaven alweer het beste van zichzelf. Maar liefst 281 kinderen kwamen bij ons ravotten. Hiervan waren 224 kinderen uit onze gemeente en 57 kinderen van buiten onze gemeente. Topdag was 9 augustus met maar liefst 109 kinderen! Er was een mooie v ...

»» meer lezen

Dwars door Gavere - Start van de werken

Werken  Eindelijk is het zover, de riolerings- en wegeniswerken door het centrum van gavere gaan vanaf maandag 03 oktober 2016 van start. Aannemer De Moor uit Wetteren zal de werken aanvatten ter hoogte van de brandweerkazerne en het politiebureau.  Wij zijn er alvast klaar voor. Verke ...

»» meer lezen

Proefproject mobiliteit senioren

De seniorenraad organiseert elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ontmoetingsnamiddagen voor senioren in trefpunt ’t Eiland. We willen mindermobiele senioren ook de kans geven om hieraan deel te nemen. Daarom bieden we op maandag en vrijdag een vervoerservice aan. We doen hiervoor beroe ...

»» meer lezen

Gavere en jeugdraad investeren voor 65000euro in nieuw speelterrein

Onze gemeente en de jeugdraad investeren voor 65000 euro in nieuwe speeltoestellen. Deze toestellen worden geplaatst op het centrale speelterrein in de Sportdreef. We streven naar 1 centraal maar goed uitgebouwd speelterrein, die ook in orde is met de jaarlijkse keuringen en valafstanden. Voor dit ...

»» meer lezen

Nieuw logo Jeugdraad Gavere

Om de visibiliteit en naambekendheid van de jeugdraad Gavere te vergroten heeft de jeugdraad een nieuw logo ontworpen. De jeugdraad moet in de toekomst nog meer het aanspreekpunt worden om het gemeentebestuur te adviseren op het vlak van jeugdbeleid. Dit logo zal in de toekomst gebruikt worden bij ...

»» meer lezen

Dienst OpvangGezinnen bestaat 25 jaar !

Op vrijdag 29 april hebben we het 25-jarige bestaan van onze dienst onthaalgezinnen gevierd.   Korte geschiendenis van de dienst Op de Gemeenteraad van 14 juni 1991 werd beslist om deze dienstverlening op 1 maart 1991 op te richten.Toch was deze dienst gehuisvest binnen het OCMW. We kunnen s ...

»» meer lezen

OCMW Gavere: afbouwen schulden + Structureel investeren

Het OCMW van Gavere bouwt deze legislatuur de uitstaande schulden af: In 2013 was er nog een financiële schuld van 518000euro. Eind 2017 bedraagt onze schuld nog 311000 euro. Deze financiële schuld was men aangegaan voor ons toenmalig administratief OCMW-gebouw. Desondanks de afbou ...

»» meer lezen

ZWERFVUILWEEK 18-22 APRIL IN DE GEMEENTE GAVERE

Het gemeentebestuur organiseert i.s.m. alle Gaverse scholen, de afvalintercommunale IVM en OVAM een grootschalige zwerfvuilweek van 18-22 april.  Elke school zal rondom zijn vestiging het zwerfvuil opruimen en dit afval verzamelen op de speelplaats. In enkele straten zal autoluw verkeer gevraa ...

»» meer lezen

Scharrelkunst in Gavere

Met een selectie ingezonden Scharrelkunstwerken, werd een reizende tentoonstelling gemaakt. Deze tentoonstelling kunnen jullie bezichtigen vanaf 11/03/2016 op het Carlos Dierickxplein te Asper en De Poort te Gavere.Kom de tentoonstellingszuil zeker bekijken!Krijg je door het zien van de mooie voorbe ...

»» meer lezen

SVK Schelde-Leie: Gavere goede leerling van de klas

Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen van privé-eigenaars en verhuurt die aan kwetsbare bewoners. Het doel is degelijke woningen verhuren tegen een sociaal verantwoorde huurprijs. Op die manier proberen wij ‘het recht op wonen’ voor iedereen mogelijk te maken en komen we tegem ...

»» meer lezen

Zelfstandigen in moeilijkheden vinden in Gavere kosteloos deskundig advies en begeleiding.

Dyzo – wat staat voor dynamiseren van de zelfstandige ondernemer - biedt advies en begeleiding aan zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden. De aanpak van Dyzo is integraal en kosteloos voor de ondernemer die er beroep op doet. Dyzo is daartoe erkend door het Agentschap Ondernemen, de b ...

»» meer lezen

Extra ruimte voor scouts Asper

De scouts van Asper, die al jaren met plaatsgebrek kampen, kunnen voortaan terecht op het ongebruikte terrein achteraan het voetbalcomplex van KFC Gavere-Asper. De gemeente pootte er een grote container neer als stockageruimte voor de jeugdbeweging. De scouts van Asper is één van de ...

»» meer lezen

Gemeenten en OCMW’s zoeken nieuwe onthaalouders

Op korte termijn willen de Vlaamse gemeenten en OCMW’s nieuwe onthaalouders vinden. Die moeten er voor zorgen dat het aantal kinderopvangplaatsen in de gezinsopvang op peil blijft, en dat ouders een betaalbare opvangplaats voor hun baby vinden. Vandaag vinden organisatoren van gezinsopvang he ...

»» meer lezen

OCMW Gavere: Meer met minder !

Het OCMW van Gavere bespaart tot 2019 voor 620000 euro en investeert in de core business! De grootste besparingen zijn hoofdzakelijk terug te vinden in de overheadkosten: 1 secretaris voor gemeente en OCMW, 1 financieel beheerder voor gemeente en OCMW, exploitatie oud gebouw valt weg, herziening le ...

»» meer lezen

Gunning project markt goedgekeurd

Op de OCMW-raad van 20 oktober 2015 werd de gunning goedgekeurd voor de bouw van het nieuwe appartementsgebouw op de Markt van Gavere. Dit betekent een investering van 960000 euro BTW inclusief en wordt gefinancierd via de verkoop van verouderd patrimonium en via besparingen op de werking. Het pro ...

»» meer lezen

Jeugddienst Gavere ontwikkelt schoolroutekaart

De jeugddienst van Gavere heeft in samenwerking met de provincie, fietsersbond en alle scholen uit Gavere de schoolroutekaart ontwikkeld. Er was in onze gemeente een grote nood aan een overzicht van de veilgste fietsroutes naar school, jeugdverenigingen of openbare plaatsen. Veiligheid voor de zwak ...

»» meer lezen

Officiële opening gemeentehuis

Onze gemeente nam deel aan Open Bedrijvendag tijdens het weekend van 3 & 4 oktober. Dit betekende tevens de officële opening van het Administratief Centrum, waarin zowel de gemeente als het OCMW gehuisvest zijn. Met meer dan 1200 bezoekers was het een groot succes.    

»» meer lezen

Asielcrisis: tijdelijke uitbreiding LOI Gavere

OCMW Gavere breidt het loi van het prinsdom Gavere tijdelijk uit op basis van de omzendbrief van de ministerraad van 28 augustus. Er worden 2 doorgangswoningen hiervoor aangewend en deze zullen huivesting aanbieden voor 2 gezinnen. Met dit initiatief draagt onze gemeente ook een steentje bij aan de ...

»» meer lezen

OCMW’s komen in 2015 zwaar onder druk te staan

De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport een stijging vast van 10,2% meer leefloners in het eerste kwartaal van 2015 tegenover dezelfde periode in 2014. Voor Gavere is er een daling van 12%. 2015 telt nu maandelijks gemiddeld 103.171 leefloners. Dit is een stijg ...

»» meer lezen

Speelpleinwerking Hupsaflup steunt Kinderkankerfonds

Deze jonge vrijwilligers van de speelpleinwerking Hupsaflup hebben een volledige zomer met succes de speelpleinwerking in Gavere georganiseerd. Tijdens de talrijke activiteiten is er tijd vrijgemaakt voor maatschappelijke thema’s. Dit jaar was dit in het teken van Kinderkankerfonds.   V ...

»» meer lezen

Poppenspeltheater in zaal racing

  Het poppenspeltheater “De ridder die bang was in het donker” was een groot succes met 105 aanwezigen. Men hanteerde een democratische inkomprijs van 1 euro. “De ridder die bang was in het donker” gaat over een kleine ridder die zijn angst voor het donker overwint en ...

»» meer lezen

OCMW Gavere bespaart 16000euro door herziening lening

Het OCMW van Gavere hernegotieerde haar openstaande schuld ten aanzien van de financiële instelling die in 2003 een driejaarlijks herzienbare lening op 20 jaar verstrekte voor de bouw van het administratief centrum in de Burchtweg te Gavere. Het OCMW bereikte een renteverlaging die meteen ook h ...

»» meer lezen

Ook in 2015 goedkoop lenen om je woning energiezuiniger te maken!

Leen aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning! Renteloos voor de doelgroep.   Energie besparen is een belangrijke uitdaging, zowel voor de overheid als voor particulieren. Via een Vlaamse energielening kan u financiële steun krijgen voor de uitvoering van energiebesparen ...

»» meer lezen

Doel is generatiearmoede doorbreken

Het OCMW van Gavere gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de Stichting Pelicano, een organisatie die geld inzamelt voor kinderen die in armoede leven. Pelicano en het OCMW van Gavere zijn perfect complementaire partners. Met deze samenwerking kan men de Gaverse kinderen in armoede nog beter ond ...

»» meer lezen

Speelplein Gavere klaar voor de zomer!

Na de verplichte jaarlijkse inspectie moesten enkele speeltuigen verwijderd worden. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om het speelplein te verfraaien. Er werden ook nieuwe toestellen aangekocht. Dit alles in afwachting van de grotere herinrichting van de sportdreefsite.

»» meer lezen

Efficiëntere overheid !

De gemeente Gavere en het OCMW van Gavere zijn één bestuur geworden sinds 1 januari 2015. Dit betekent een besparing in de exploitatie van bijna 100000 euro en een eenvoudigere en betere dienstverlening naar de burger. Onze gemeente is één van de pioniers in Vlaanderen! ...

»» meer lezen

Overschot budget wordt geïnvesteerd in structureel project op de markt

In 2013 heeft het OCMW van Gavere 160000 euro minder uitgegeven dan oorspronkelijk vooropgesteld. Dit geld zal geïnvesteerd worden in een appartementsgebouw op de markt van Gavere in de loop van 2015-2016. Dit deblokkeert de ontwikkeling van het volledige achterliggende gebied en is tevens nood ...

»» meer lezen

Geen leefloon meer van OCMW voor cliënten De Kiem

Het OCMW van Gavere ontving een omzendbrief van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block (Open VLD) waaruit blijkt dat het Gaverse OCMW binnenkort niet langer het leefloon moet uitbetalen aan de cliënten van De Kiem in Gavere. De Kiem is een rev ...

»» meer lezen

Gemeentebestuur Merelbeke deelt woonexpertise met Gavere

Wie een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning opnieuw conform wil verklaard zien, moet sinds een wetswijziging in 2013 een conformiteitsonderzoek laten uitvoeren door de gemeente. Waar vroeger de burgemeester eenvoudigweg een opheffingsbesluit kon nemen, dienen gemeenten nu zelf in te staan v ...

»» meer lezen

OCMW Gavere verhuist !!

In de week van 5 januari 2015 verhuist het OCMW van de Burchtweg 7 naar het Administratief Centrum, Markt 1 te Gavere. Het OCMW zal hierdoor gesloten zijn op maandag 5 januari. Vanaf dinsdag 6 januari 2015 helpt het OCMW u graag verder in: afdeling Sociaal Huis - gelijkvloers: sociale diens ...

»» meer lezen

Sociaal Verhuurkantoor

Sinds kort draait er een promo-filmpje op de regionale zender AVS over SVK Leie en Schelde tijdens het programma “Mijn huis, mooi huis”. Het filmpje wordt opnieuw uitgezonden tijdens hetzelfde programma in het weekend van 11 en 12 oktober en tijdens het weekend van 15 en 16 november. D ...

»» meer lezen

Dag van de mantelzorger

Iemand die zorg nodig heeft, blijft graag in zijn thuisomgeving. Vaak helpen familieleden bij het organiseren van het dagelijkse leven. Wie langdurig zorgt voor iemand die ziek is of een beperking heeft  noemen we een mantelzorger (dit kan een familielid zijn, maar ook een vriend of buur). Man

»» meer lezen

Leefloners kunnen aan de slag in woonzorgcentrum

OCMW-voorzitter Gilles Van Hende (Open Vld) wil dat de Gaverse leefloners aan de slag kunnen gaan en gaat daarom een samenwerkingsovereenkomst aan met vzw De Bron uit Zottegem. "Dit moet tot een vlottere doorstroming leiden naar een echte job", licht Van Hende de opzet van de samenwerking toe. Gave ...

»» meer lezen

OCMW Gavere zoekt vrijwillige chauffeurs

Het O.C.M.W van Gavere zoekt dringend naar vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale. De MMC is een vervoerdienst voor mensen met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.  Als chauffeur di ...

»» meer lezen

Jarenlang plaatsgebrek scouts Asper structureel opgelost

"De scouts van Asper, die al jaren met plaatsgebrek kampt, mag voortaan de terreinen van de koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan gebruiken. "Deze bevinden zich op minder dan een kilometer van hun lokaal en zijn via autoluwe banen te bereiken", laat jeugdschepen Gilles Van Hende (Open Vld-VOG)

»» meer lezen

1 ontvanger OCMW en gemeente Gavere vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeentelijke ontvanger ook de ontvanger van het OCMW Gavere. Dit kon niet vroeger aangezien we pas vanaf 2015 werken volgens dezelfde werkmethode als de gemeentelijke boekhouding. Normaal gezien hebben we dan ook onze intrek genomen in het gemeentehuis, wat de samenwer ...

»» meer lezen

Paaseierenraap

Hopelijk hebt u niet een beetje te veel chocolade gegeten! De Paaseierenraap was weer toppie!

»» meer lezen

Gavere jong gezegd

Wat vind jij van Gavere? Heb je een leuk idee of een vraag? Laat het ons hieronder weten! Je kan ook reageren op berichten van andere jongeren. Die vind je terug bij 'zeg iets over'. Laat je e-mailadres achter en maak kans op leuke prijzen! Meer informatie vind je op http://gavere.jonggezegd.be ...

»» meer lezen

Comedy night

In het kader van het project Jonggezegd (zie gavere.jonggezegd.be) nodigen we vier comedians uit op zondagavond 13 april in de Racing. Jongeren die hun mening geven op gavere.jonggezegd.be krijgen korting voor dit evenement. Programma? Deuren open vanaf 19u. Voorstelling begint om 20u. Lisa Dh ...

»» meer lezen

Poppenspeltheater

De popcorn is net opgeveegd, wij zijn klaar voor het volgende evenement! Op zaterdag 5 april kwam Poppenspeltheater Wortel vzw speciaal voor de allerkleinsten langs! Om 14u30 kon je in het G.O. Racing genieten van een prachtig poppenspeltheater!

»» meer lezen

Cinéma Racing

Nét geen Oscar voor "The Broken Circle Breakdown", maar niet getreurd: je kon  genieten van een andere mooie film van regisseur Felix Van Groeningen. Ook de film "Dagen zonder lief" werd vertoond in het G.O. Racing.

»» meer lezen

Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gavere - Bedrijvenplatform Gavere

Het bedrijvenplatform en het OCMW Gavere hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de intentie om nauwer samen te werken tijdens de begeleiding naar een job. Je kan dit document hier downloaden. Op de foto: Marc Vandoorne, Gilles Van Hende, Geert Deconinck en Geert Lasseel.

»» meer lezen

Rotary Gavere schenkt 3500 euro aan OCMW Gavere

Dit bedrag zal integraal gebruikt worden voor de aankoop van voedsel- en speelgoedbonnen voor Gaverse families die het moeilijk hebben.

»» meer lezen

OCMW leert kinderen omgaan met geld door inleefspel

Het OCMW van Gavere nodigde alle schoolkinderen deze week uit om deel te nemen aan de preventieweek voor de jeugd. Ze leerden ze omgaan met geld. Via het preventieproject Jongeren en centen en door deel te nemen aan het inleefspel maakten de leerlingen van de derde graad kennis met de lage levensst ...

»» meer lezen

Themakoffers ‘Omgaan met geld’ voor scholen

Begin deze week verdeelden OCMW-voorzitter Gilles Van Hende en OCMW-secretaris Marc Van Doorne, in naam van het Gaverse OCMW, de ‘geldweg-themakoffers’ aan alle Gaverse scholen. ‘Via deze themakoffers, die werden ontworpen door het OCMW van Zottegem, leren de kinderen omgaan met ge ...

»» meer lezen

<<Oktober 2017>>
madiwodovrzazo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031